วัดไผ่โรงวัว

ชมวัดยิ่งใหญ่อลังการ

วัดชื่อดังแห่งเมืองสุพรรณฯ ด้วยมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มากมายในเนื้อที่ 244 ไร่ ทั้งโบสถ์ร้อยยอด วิหารร้อยยอด พระพุทธรูปองค์ใหญ่ และสังเวชนียสถาน 4 จำลอง

ประวัติ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2469 เดิมตั้งเป็นสำนักสงฆ์ในพื้นที่ 20 ไร่ ต่อมาชาวบ้านไผ่โรงวัวไปนิมนต์หลวงพ่อขอมจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ใน อ. เมือง มาเป็นเจ้าอาวาส มีการพัฒนาวัดและขยายพื้นที่ออกไป ขณะนั้นวัดมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดโพธาราม แต่ชาวบ้านยังคงเรียกวัดไผ่โรงวัว ในปี พ.ศ. 2533 จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อวัดไผ่โรงวัวดังเดิม
สิ่งน่าสนใจ
@ โบสถ์ หรือโบสถ์ร้อยยอด สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 ตัวโบสถ์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยจัตุรมุขยกพื้นสูง กว้าง 89 ม. ยาว 127 ม. มีหลังคาซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้น เหนือหลังคาประดับด้วยยอดแหลมหลายยอด จึงเรียกว่าโบสถ์ร้อยยอด ภายในปูหินอ่อนและมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ
@ พระกกุสันโธ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518-2523 พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์สีขาวองค์นี้ นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้แต่ไกล ด้วยองค์พระมีขนาดใหญ่ คือสูง 28 วา 2 ศอก หน้าตักกว้าง 20 วา และประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง
@ สังเวชนียสถาน 4 จำลอง อยู่บริเวณด้านหน้าองค์พระกกุสันโธ ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างซึ่งจำลองจากสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาสี่แห่งในประเทศอินเดียและเนปาล ได้แก่ ลุมพินีสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า (ปัจจุบันอยู่ในเนปาล) เจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ สถูปเมืองสารนาถซึ่งตั้งอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่แสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ และกุสินาราสถานที่ปรินิพพาน
@ วิหารร้อยยอด (นิโครธารามพุทธวิหาร) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาว กว้าง 30 ม. ยาว 54 ม. รูปทรงแปลกตา ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะอินเดีย หลังคาเป็นซุ้มโค้ง มีเสากลมรอบอาคาร บริเวณกรอบหน้าต่างและซุ้มโค้งทาสีแดงและสีทอง รอบบริเวณมีต้นไม้ใหญ่ร่มครึ้ม ด้านหน้ามีสระน้ำ
@ นรกจำลอง อยู่ด้านหน้าวิหารร้อยยอด มีปูนปั้นรูปคนที่ได้รับทุกข์ทรมานจากการตกนรกเพราะผลแห่งกรรมชั่วตั้งแสดงไว้ เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกเกรงกลัวต่อบาปและหมั่นสร้างสมความดี
ภายในบริเวณวัดยังมีสิ่งน่าสนใจอีกหลายสิ่ง ทั้งสมเด็จพระพุทธโคดมพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย พระพุทธไสยาสน์ พระศรีอริยเมตไตรย์ และเมืองกบิลพัสดุ์จำลอง

Please rate this place
Total votes: 25

สถานที่ใกล้เคียง